Αντιψυκτικό

Αντλία νερού

Βεντιλατέρ

Διακόπτης/αισθητήρας

Δοχείο διαστολής

Εγκέφαλος

Εγκέφαλος διαχείρισης θερμοκρασίας

Εξαρτήματα στερέωσης ψυγείου

Εργαλεία

Θερμοστάτης

Κολάρα ψυγείου

Μονάδα ψύξης

Ρελέ

Σύνδεσμος σωλήνα

Σωληνώσεις λαδιού

Τροχαλία ιμάντα

Τροχός τριβής αντλίας

Φλάντζες αντλίας νερού

Φλάντζες θερμοστάτη

Ψυγείο καλοριφέρ

Ψυγείο λαδιού

Ψυγείο νερού